COLUMN - Onderwijsinnovatie gebeurt niet op papier

Het onderwijs is de laatste jaren volop in beweging. Formatief handelen, evidence-informed lesgeven, betekenisvol toetsen, goed differentiëren, creativiteit ontplooien, leerdoeldenken, etc. Docenten wordt gevraagd om met veel containerbegrippen en concepten te werken en zodoende worden scholen gedwongen om goed na te denken over hun visie en hoe die in de praktijk eruit ziet. En precies daar gebeurt vaak iets geks. 
 

Delen: