COLUMN - Ongemak en Druk

Hoe reageer je als een collega je toevertrouwt dat ze harddrugs gebruikt? Het is nog niet zo eenvoudig je dan een houding te geven. Moet je waarschuwen tegen de lichamelijke en mentale gevaren van het gebruik van deze middelen? Of erop wijzen dat de integriteit van de beroepsuitoefening van deze collega onder druk staat? Doe je beide? Of zeg je niets? Het gevaar bestaat dat welke bemoeienis dan ook als bevoogdend en bemoeizuchtig zal worden geduid.

Delen: