COLUMN - Over Lego, Spinoza en burgerschapsvorming

De nieuwe plannen van de minister gaan er als vanzelfsprekend van uit dat burgerschapsonderwijs begint en eindigt met het individu: die moet de vereiste competenties zien te verwerven en sociaal wenselijk gedrag gaan vertonen. Van een recente Legofilm en van de filosoof Spinoza kunnen we leren dat een andere, transindividuele benadering mogelijk is, een die bovendien beter aansluit bij wat er nu al in de klas gebeurt.

Delen: