Over de auteur

Danny Beckers studeerde wiskunde en cultuurgeschiedenis. Hij heeft jarenlang wiskundeles gegeven en zich ingezet voor passend onderwijs. Daarnaast is hij universitair docent wetenschapsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In die laatst hoedanigheid gaat zijn interesse vooral uit naar geschiedenis van het onderwijs.
Leve de hbs
Leve de hbs
22 mei 2020