De Onderwijsinspectie leert. Differentiëren: wat is het en hoe kun je het goed beoordelen?

Als onderdeel van de academische werkplaats ‘Kwaliteit in de klas’ doet de Universiteit Twente (samen met de Universiteit Maastricht, lerarenopleidingen en scholen) onderzoek naar differentiëren, een complexe leraarvaardigheid, waarvan bekend is dat leraren er moeite mee hebben. Dit blijkt bijvoorbeeld uit onderzoeken van de inspectie naar hoe starters hun werk ervaren en uit de onderwijsverslagen. Maar differentiëren is niet alleen lastig om aan te leren en te doen, het blijkt ook ontzettend moeilijk om het goed te beoordelen. In ons onderzoek hebben we differentiëren uitgebreid in kaart gebracht. Deze inzichten worden enerzijds gebruikt voor professionalisering van leraren, en anderzijds voor het verbeteren van het toezicht door de inspectie.

Delen: