Over de auteur

Maike Kooijmans is lector Opvoeden voor de Toekomst aan Fontys Hogeschool. Kijk ook op: fontys.nl/opvoedenvoordetoekomst
COLUMN - Toetsen is ‘old school’
COLUMN - Toetsen is ‘old school’
27 juni 2022