Over de auteur

Marco is sinds 2003 als lector Leren & Innoveren verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Binnen dat lectoraat houdt hij zich bezig met professionaliteit en leiderschap van leraren en lerarenopleiders. Dit geeft hij, samen met een wisselende groep van onderzoekers, vorm door middel van onderzoeksprojecten, bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van (master)opleidingen, ondersteuning van scholen, adviezen op het terrein van lerarenbeleid, presentaties en het schrijven van artikelen en boeken.
Gevarieerd beroepsperspectief maakt het leraarschap aantrekkelijk
Gevarieerd beroepsperspectief maakt het leraarschap aantrekkelijk
1 mei 2020
Over de professionele identiteit van de leraar
Over de professionele identiteit van de leraar
10 november 2019
Startende leraren op Curaçao moet je koesteren
Startende leraren op Curaçao moet je koesteren
26 augustus 2018