Naar een ander eindexamen geschiedenis voor havo en vwo - 4 scenario's

‘Tim, waarom eindigt de geschiedenis in 1991?’ Ik moet even nadenken over deze vraag van Maarten uit havo 5. ‘Hoe kom je daarbij?’, vraag ik. ‘Nou’, zegt Maarten, ‘de tijdvakken en de onderwerpen die wij behandelen gaan maar tot 1991’. Verrek, denk ik. Deze leerling, die ons bijna gaat verlaten, heeft in zijn laatste jaar bij ons op school geleerd dat de geschiedenis stopt in 1991.

Delen: