Onderwijsinspectie: breng in beeld wat innovatie oplevert

Bij de presentatie van de laatste Staat van het Onderwijs, tijdens het congres 2019, maakte Inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang enkele kritische opmerkingen over het innovatie- en profileringsgedrag van scholen. Tot verontwaardiging van sommigen. Maar, in aanloop naar de Staat 2020, doet zij daar niets aan af, liever nog scherpt zij het aan.

Delen: