Onderzoeken en ontwerpen voor iedereen

In 2003 maakten we kennis met het Technasium, een nieuwe formule voor bètatechnisch onderwijs voor havo en vwo. Inmiddels zijn er meer dan 90 technasiumscholen en is er een Stichting Technasium die het predicaat bewaakt. Het Technasium kent één extra vak: het vak Onderzoek & Ontwerpen. Warm pleitbezorger van het vak: lector Hanno van Keulen.

Delen: