Werken aan duurzaamheid is kiezen voor hoop

Arjen Wals is hoogleraar duurzaamheid aan de Wageningen Universiteit. Ook bekleedt hij de Unesco leerstoel op het gebied van Social Learning and Sustainable Development. Als je werkt rond het thema duurzaamheid dan heb je hoop en optimisme nodig, zegt hij. En dat leidt wel degelijk ergens toe. 

Delen: